četrtek, 10. maj 2012

Terapevtska skupina za ženske, ki so soodvisne

http://www.cloveska-toplina.com/projekti.html

Skupino vodi:
Dragica Erpič, spec. ZDT, področje zasvojenosti

Komu je skupina namenjena?
Skupina je namenjena ženskam, ki čutijo, da so v njihovem življenju še vedno odprta boleča vprašanja bodisi v odnosih soodvisnosti z bližnjimi ali v odnosu do sebe in bi jih želele razrešiti ob strokovni podpori.

Cilji skupine:
Najti tisto nežnost, ki smo jo nekoč morda že imele in najti tisto moč, ki se nekje v nas skriva in jo hrani. Imeti  moč brez nežnosti, nas žene v bes in jezo, kar vodi v konflikte in nezadovoljstvo. Ko si dovolimo združiti ta dva ženska atributa, ko si upamo začutiti kakšne so naše želje in potrebe, ko se naučimo kako slišati in biti slišane, lažje premagujemo ovire, ki jih na poti srečamo.  Pod strokovnim vodstvom se boste lahko prepustile svojim globinam, ne da bi se bale, da vas bo nekdo ponovno ranil.

dragicaerpic@gmail.com
041/448611

Terapevtska skupina za odrasle otroke staršev alkoholikov

Skupino vodi:
Dragica Erpič, zakonska in družinska terapevtka z izkušnjami na področju zasvojenosti
 
Komu je skupina namenjena?

 • Odraslim osebam, ki so odraščali ob zasvojenih starših.

 • Kaj vam bo ponudilo sodelovanje v tej skupini?
 • Skupaj se bomo soočali z bolečino, ki so jo povzročili starši alkoholiki.
 • Odgovore, kako preraščati posledice odraščanja v družini, kjer vlada alkohol.
 • Naučili se bomo biti popolnoma iskreni do sebe
 • Vem, da vas je veliko, ki bi lahko podelili izkušnje in to si želimo narediti v zaupnem krogu, kjer bo varno in spontano za podano izpoved posameznika. Srečati se z ljudmi s podobno izkušnjo, je velika pridobitev in bogastvo ter priložnost za nadaljnjo rast v smeri prebolevanja otroških bolečin. Ugotovili bomo, da je skupaj lažje, ker razumeš in si razumljen.

 • Cilji skupine:
 • Izboljšana samopodoba,
 • Zmanjšan občutek krivde,
 • Izboljšan odnos do sebe,
 • Kvalitetnejši odnosi z drugimi.

 • Pogoji za vključitev:
 • Sposobnost rednega udeleževanja na skupini,
 • Starost najmanj 18 let,
 • Prostovoljna odločitev za vključitev v skupino
 • torek, 24. januar 2012

  Kaj storiti, ko je nasilja preveč, ko uidejo stvari predaleč in jih ne moremo preusmeriti na bolje?

  To je vprašanje, na katerega mi ne moremo dati odgovora. Nasilje je pravna kategorija. Odnos do njega imamo opisan v kazenskem zakoniku in v drugih pravnih predpisih. Ali če povem bolj konkretno: nikogar naj ne bo sram poklicati številko 113, ko gredo stvari predaleč. Tudi Jezus se ni pustil tepsti ob sojenju, čeprav je nekoč pridigal o tem, da je treba nastaviti drugo lice, če te nekdo udari po enem licu.
  Kako lahko družina še pravočasno pomaga odvisniku?

  Samo na ta način, da pravočasno dozori in ga usmeri v zdravljenje. Danes je družina dostikrat edina, ki še lahko pomaga pri odločitvi za zdravljenje.
  Katere so težave, ki so posledica prekomernega in ponavljajočega se pitja?

  Te nastopajo postopoma in si v bolnikovem življenju v večini primerov sledijo nekako tako: problemi v odnosih do najbližjih (družina), problemi pri izobraževanju, pravne, finančne, zdravstvene ter težave na delovnem mestu.
  Kakšni so prvi znaki zasvojenosti z alkoholom?

  Prvi znaki odvisnosti posameznika od alkohola okolici včasih leta ali desetletja niso očitni. Prepozna jih lahko oseba sama, če je dovolj odkrita do sebe. Pijanost še ni znak, da je človek odvisen od alkohola. Če je človek večkrat zapored opit, je to lahko znak, da gre za hrepenenje po omami. Če nekdo pije, kar mu škoduje, česar se zaveda, a kljub temu ne neha piti, je nedvomno odvisnik. Znak zasvojenosti je, če postaja vedno bolj odporen na alkohol in ga uživa vsak dan ali če izgublja kontrolo nad pitjem. Slednje pomeni, da lahko dlje časa zdrži brez alkohola, ko pa začne piti, se ne more ustaviti. Če se ob vsem tem zapira vase in odločno zanika težave, ki jih drugi jasno vidijo, kaže to na odvisnost.
  Kakšna ravnanja in okoliščine lahko človeka pripeljejo, da išče tolažbo ali rešitev v alkoholu?

  Marsikateri človek v alkoholu morda išče tolažbo ali zapolnitev nekih drugih hrepenenj in potreb, ki se jih jasno niti ne zaveda. Marsikdo pa najde v alkoholu družbeno sprejemljiv umik od svojih nalog ali poklica. Človekovo iskanje smisla in užitka se tu sreča z družbeno sprejemljivimi in zelo elastičnimi normami glede pitja alkohola. Ta krog iskanja tolažbe se zelo hitro začne spreminjati v začarani krog odvisnosti. Rešitve pa v alkoholu ni našel še nihče – razen morda alkoholni lobi, ki išče dobiček.
  Kaj je odvisnost od alkohola?

  Kadar prevladuje vzorec uporabe, kot sledi:

      * pitje večjih količin pijače, kot je oseba predvidela
      * trajna želja in večkraten poskus prenehanja pitja
      * velika poraba časa za pitje
      * pitje v trenutku, ko bi oseba morala prevzeti odgovornost (v šoli, v službi, doma
      * opustitev pomembnejših dejavnosti zaradi pitja (rekreacija)
      * nadaljevanje pitja kljub vse večjim težavam
      * povečanje tolerance
      * odtegnitveni simptomi
      * pitje zaradi ublažitve teh simptomov