torek, 24. januar 2012

Kaj storiti, ko je nasilja preveč, ko uidejo stvari predaleč in jih ne moremo preusmeriti na bolje?

To je vprašanje, na katerega mi ne moremo dati odgovora. Nasilje je pravna kategorija. Odnos do njega imamo opisan v kazenskem zakoniku in v drugih pravnih predpisih. Ali če povem bolj konkretno: nikogar naj ne bo sram poklicati številko 113, ko gredo stvari predaleč. Tudi Jezus se ni pustil tepsti ob sojenju, čeprav je nekoč pridigal o tem, da je treba nastaviti drugo lice, če te nekdo udari po enem licu.
Kako lahko družina še pravočasno pomaga odvisniku?

Samo na ta način, da pravočasno dozori in ga usmeri v zdravljenje. Danes je družina dostikrat edina, ki še lahko pomaga pri odločitvi za zdravljenje.
Katere so težave, ki so posledica prekomernega in ponavljajočega se pitja?

Te nastopajo postopoma in si v bolnikovem življenju v večini primerov sledijo nekako tako: problemi v odnosih do najbližjih (družina), problemi pri izobraževanju, pravne, finančne, zdravstvene ter težave na delovnem mestu.
Kakšni so prvi znaki zasvojenosti z alkoholom?

Prvi znaki odvisnosti posameznika od alkohola okolici včasih leta ali desetletja niso očitni. Prepozna jih lahko oseba sama, če je dovolj odkrita do sebe. Pijanost še ni znak, da je človek odvisen od alkohola. Če je človek večkrat zapored opit, je to lahko znak, da gre za hrepenenje po omami. Če nekdo pije, kar mu škoduje, česar se zaveda, a kljub temu ne neha piti, je nedvomno odvisnik. Znak zasvojenosti je, če postaja vedno bolj odporen na alkohol in ga uživa vsak dan ali če izgublja kontrolo nad pitjem. Slednje pomeni, da lahko dlje časa zdrži brez alkohola, ko pa začne piti, se ne more ustaviti. Če se ob vsem tem zapira vase in odločno zanika težave, ki jih drugi jasno vidijo, kaže to na odvisnost.
Kakšna ravnanja in okoliščine lahko človeka pripeljejo, da išče tolažbo ali rešitev v alkoholu?

Marsikateri človek v alkoholu morda išče tolažbo ali zapolnitev nekih drugih hrepenenj in potreb, ki se jih jasno niti ne zaveda. Marsikdo pa najde v alkoholu družbeno sprejemljiv umik od svojih nalog ali poklica. Človekovo iskanje smisla in užitka se tu sreča z družbeno sprejemljivimi in zelo elastičnimi normami glede pitja alkohola. Ta krog iskanja tolažbe se zelo hitro začne spreminjati v začarani krog odvisnosti. Rešitve pa v alkoholu ni našel še nihče – razen morda alkoholni lobi, ki išče dobiček.
Kaj je odvisnost od alkohola?

Kadar prevladuje vzorec uporabe, kot sledi:

    * pitje večjih količin pijače, kot je oseba predvidela
    * trajna želja in večkraten poskus prenehanja pitja
    * velika poraba časa za pitje
    * pitje v trenutku, ko bi oseba morala prevzeti odgovornost (v šoli, v službi, doma
    * opustitev pomembnejših dejavnosti zaradi pitja (rekreacija)
    * nadaljevanje pitja kljub vse večjim težavam
    * povečanje tolerance
    * odtegnitveni simptomi
    * pitje zaradi ublažitve teh simptomov